Основни дейности

rosne     Основните дейности в дома са съобразени с изпълнение на стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги (регламентирани в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане) и са насочени към подпомагане и разширяване възможностите на настанените лица да водят самостоятелен начин на живот. Целта е задоволяване на ежедневните потребности на настанените, създаване на условия за социални контакти и възможности възрастните хора да се чувстват неразделна част от обществото, подкрепа за пенсионираните и напуснали активния живот хора да преодолеят психологическата бариера, която ги кара да се чувстват ненужни и да им осигури условия за взаимопомощ.

За постигането на тези цели в домът за възрастни хора се осигурява:

  • Ползване на спално помещение, мебелирано и оборудвано по подходящ начин, помещения за хранене и социални контакти;

  • Предоставяне на здравословна и питателна храна, в т.ч. и диетична, в зависимост от здравословното състояние и личния избор на възрастните хора;

  • Съдействие за снабдяване с медикаменти и получаване на специализирана медицинска помощ;

  • Съдействие при необходимост от ползване на различни административни услуги;

  • Възможност за самостоятелно организиране на свободното време (осигурени книги, абонамент за вестници и списания, тихи игри, цветарство, плетиво, разговори и дискусии по актуални проблеми, и др.);

  • Организиране на съвместни прояви с други специализирани институции, екскурзии, честват се лични и национални празници;

  • Информация за нормативната уредба, регламентираща дейността на предоставящия социалната услуга, както правата и задълженията на настанените;

  • Възможност за лични контакти с роднини и близки.